Tip: crossword puzzles can be solved online.

SILANG KATA

CELIK NILAI MORAL
Across
0

MENJALANKAN KERJA ATAU TUGAS YANG DIBERI DENGAN BAIK

1

MELAKUKAN TUGAS KERJA DENGAN SENDIRI TANPA BANTUAN ORANG LAIN

2

SANGGUP MELAKUKAN TUGASAN DENGAN BERSUNGGUH-SUNGGUH UNTUK MENCAPAI KEJAYAAN

3

TIDAK PILIH KASIH DAN MEMBUAT KEPUTUSAN YANG TIDAK MENYEBELAHI SATU PIHAK SAHAJA

4

SIKAP YANG BOLEH DIPERCAYAI OLEH ORANG LAIN DALAM MELAKUKAN SESUATU TUGASAN

5

BERSIKAP SABAR DAN TENANG SERTA MAMPU MENGAWAL EMOSI

6

SIKAP AMBIL BERAT DAN SALING SAYANG-MENYAYANGI

7

SIKAP YANG MAMPU MENANGANI CABARAN DENGAN YAKIN

8

SIKAP YANG SENTIASA MERENDAH DIRI DAN BERADAB KEPADA SEMUA ORANG TERUTAMANYA ORANG LEBIH TUA

9

SENTIASA MENJAGA MARUAH DIRI DAN IMEJ DIRI

Down
    
Copyright edupics.com