Tip: crossword puzzles can be solved online.

puzzle

Anyong Lupa at Anyong Tubig

Across
0

Mataas na kumpol ng lupa; mas mataas sa burol

1

Patag na anyong lupa sa mataas na lugar. Maganda ring taniman

2

Isang uri ng bundok sa daigdig na kung saan ang tunaw na bato ay maaaring lumabas dito mula sa kailaliman ng daigdig.

3

Isang kapatagan ngunit napaliligiran ng mga bundok

4

Nabuo sa baybayin ng mga karagatan o dagat

5

Higit na malawak kaysa sa isang look at mas napalilibutan ng lupain

6

Walang pagtaas o pagbaba ng lupa

7

Malawak na anyong tubig na pumap[alibot sa halos 71% ng mundo

8

Malawak na anyong tubig na bahagyang napaliligiran ng lupain at nakaugnay o bahagi ng karagatan

9

Mainit na anyong lupa

10

ang tubig ay nanggagaling sa lawa o kabundukan at lumalagos patungong dagat.

11

Pahaba at nakausling anyong lupa na naliligiran ng tubig.

12

Mga lupain na napalilibutan ng tubig.

13

Napalilibutan ng lupa at ang tubig ay nagmumula sa mga ilog o sapa.

Down
    
Copyright edupics.com